Välkommen till movadohalsa.se!

Jag som driver företaget heter Linnea Stenberg och är utbildad Hälsopedagog vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, där jag tagit kandidatexamen i idrotts- och folkhälsovetenskap med inriktning hälsa och fysisk aktivitet. MOVADO Hälsa erbjuder tjänster i Stockholm och Uppsala inom områdena fysisk, psykisk och social hälsa. Detta kan ske på individ- eller gruppnivå, samt på företag och större organisationer . Jag har även läst 90 hp medicin och är väldigt intresserad av kropp och knopp, beteendeförändring, rörelseglädje, välmående och livskvalitet.

Vid frågor finner ni kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.