Som konsult på företag och i organisationer kan jag erbjuda exempelvis:

  • Hälsobedömningar och -interventioner
  • Föreläsningar (bl.a. Fysiologi, Stress, arbetsmiljö, fysisk aktivitet och dess effekt på hälsan samt ätstörningar)
  • Gruppträning (bl.a. motionsgymnastik, dans, Zumba, cirkelträning och Tabata)
  • Personlig träning/Gyminstruktion
  • Motiverande samtal (MI)/Stöd i livsstilsförändring
  • Tränings- och kostråd
  • Massage